Monday

 

ADULT All Levels

 

10:00am – 11:00am

Open Mat

11:00 am – 11:30 am

Little Legends (4-6 yrs)

4:30 pm – 5:10 pm
Juniors (7-9 yrs)5:20 pm – 6:10 pm
Teens (10-13 yrs)
6:30 pm – 7:30 pm

ADULT Beginners 

6:30 pm – 7:30 pm

ADULT Advanced (MIN 2 STRIPES)

7:30 pm – 8:45 pm
Tuesday

Advanced NO GI (MIN 2 STRIPES)

6:30 pm – 7:30 pm

ADULT Beginners 

7:30 pm – 8:30 pm
Wednesday

ADULT All Levels

 

10:00am – 11:00am

Open Mat

11:00 am – 11:30 am

Little LEGENDS (4-6 yrs)

4:30 pm – 5:10 pm

Juniors (7-9 yrS)

5:20 pm – 6:10 pm

Teens (10-13 yrs)

6:30 pm – 7:30 pm
ADULT Beginners 
6:30 pm – 7:30 pm

ADULT Advanced (MIN 2 stripes)

7:30 pm – 8:45 pm
Thursday

Advanced No GI (MIN 2 stripes)

6:30 pm – 7:30 pm

ADULT Beginners

7:30 pm – 8:30 pm
Friday

ADULT All Levels

 

10:00 am – 11:00 am

Open Mat

11:00 am – 11:30 am

Little LEGENDS (4-6 yrs)

4:30 pm – 5:10 pm

Juniors (7-9 yrs)

5:20 pm – 6:10 pm
Teens (10-13 yrs old)6:30 pm – 7:30 pm
ADULT Beginners 6:30 pm – 7:30 pm 

ADV NO GI (MIN 2 STRIPES)

 

7:30 pm – 8:30 pm 
Saturday

Little LEGENDS (4-6 yrs old)

 

9:30 am – 10:10 am

Juniors (7-9 yrs)

10:20 am – 11:10 am

Teens (10-13 YRS)

11:30 am – 12:30 pm

ADULT Beginners 

11:30 pm – 12:30 pm

Open Mat

12:30 pm – 1:00 pm